Välkommen till mitt virtuella konstgalleri. Målningarna skissas ofta direkt på plats i olika landskap som jag besökt och bott i samt slutförs med hjälp av ett bra foto i min ateljé i en vindskupa i Sollentuna. Bilden ovan är målad under 2017 och är inspirerad av olika vistelser i sydfrankrike och Spanien.
Uppdaterad 2018-01-31.