Välkommen till mitt virtuella konstgalleri. Målningarna skissas ofta direkt på plats i olika landskap som jag besökt och bott i samt slutförs med hjälp av ett bra foto i min ateljé i en vindskupa i Sollentuna. Målningen ovan är en inspiration från tidigare vistelser i Provence bl.a Antibes. Tyvärr blev sollentunakonstronda 2020 återigen inställd och beräknas återkomma i april 2021. Välkommen under tiden att titta på mina målningar i mitt webbgalleri.
Uppdaterat 2020-11-15.